همواره یکى از دغدغه هاى اصلى و اجتناب ناپذیر مالکان مجموعه هاى غذایى ، تهیه و تأمین ماشین آلات و تجهیزات آشپزخانه هاى صنعتى و خدمات مربوط به راه اندازی و طراحی منو بر طبق الگوهای استاندارد و بروز بوده که در بخش تجهیزات ، تا به امروز با روند تأمین اینگونه ماشین آلات از طریق تولید کنندکان ، واردکنندگان و بعضا” برخى نمایندگان مجاز شرکتهاى داخلی و خارجى در داخل کشور تأمین گردیده و جهت بازار مصرفی داخل کشور در دسترس مشتریان قرار گرفته است .

در سالیان اخیر ، همزمان با تغییر سیاست گذارى هاى کشور و روند افزایش نرخ ارز و محدودیت ها و ممنوعیت های شدید وارداتى ، بسیارى از اقلام آشپزخانه هاى صنعتى ،این بازار پر تقاضا و پرمصرف کشور را با محدودیتها و کمبودهاى شدید مواجه ساخته بطوریکه بسیارى از تجهیزات مورد نیاز این صنعت یا بطور کلى در دسترس نبوده و یا با قیمتهاى بسیار گزاف قابل تهیه بوده که صرف ایجاد محدودیتهاى بسیار ، مشکلات عدیده اى را براى مخاطبین این صنعت در داخلی کشور رقم زده است .

عدم برنامه ریزى مدون در دستورالعملهاى اجرایى ، جهت تأمین نیازهاى این گروه ، باعث پر رنگتر شدن هر روزه مشکلات این طیف از مخاطبین گردیده و غالبا” خلاء هاى فراوانى را متوجه این صنعت شکوفاى کشور نموده است .

در این خصوص ، وبسایت جلیز با پشتوانه سرور جهانی www.kitchensecondhand.com یک وبسایت اطلاع رسانى در حوزه ماشین آلات و تجهیزات آشپزخانه هاى صنعتى و هتلى و خدمات وابسته در کشور بوده که بمنظور ایجاد پل ارتباطى مستقیم میان تولید کنندگان و تأمین کنندگان محصولات و خدمات با خریداران و متقاضیان خرد و کلان صنعت رستوراندارى و هتلدارى کشور تأسیس و در دسترس مخاطبین قرار گرفته است .

این وب سایت سعى دارد با ایجاد بازارى هدفمند و متمرکز و با رودررو قرار دادن مخاطبین این صنعت ، گامی هرچند ناچیز در به حداقل رساندن مشکلات عدیده این صنعت شکوفاى کشور و ارتقاء سطح کیفی خدمات ارائه گردیده شده مطابق با استانداردهای روز جهان برداشته و با معرفى تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات و تأمین کنندگان مرتبط با این صنعت در همراهى هر چه بیشتر و مشایعت اقتصادى گردانندگان مشاغل مربوطه پیشقدم باشد .