مدیریت مصرف انرژی و نقش آن در کاهش هزینه ها

1398/10/19

مديريت هزينه ها و تسلط كافى بر مهار هزينه هاى اضافه و سربار مجموعه هاى غذايي در هرچه به حداقل رساندن هزينه هاى كلى يك رستوران تاثير گذار بوده و از آنجاييكه بخش انرژى و مصرف آن يكى از اصلى ترين هزينه هاى هميشگى مجموعه ها بحساب ميآيد لذا اين مهم از اهميت ويژه اى برخوردار است .

در ماشين سازى و طراحى تجهيزات خارجى غالبا" بدليل اينكه اين محصولات بيشتر در كشورهاى اروپايي مورد استفاده قرار ميگيرند و از آنجاييكه هزينه هاى مصرف انرژى بسيار بالا ميباشد لذا در طراحى اوليه تجهيزات غالبا" پيش بينى هاى فنى به حداقل رساندن مصرف انرژى مورد توجه جدى توليدكنندگان قرار ميگيرد كه اكثرا" بجهت اضافه نمودن سيستمهاى پيشرفته و كاربردى از هزينه هاى بالاترى نسبت به ساير ماشين آلات برخوردار ميباشند حال آنكه يكى از دلايل بسيار مهم اين افزايش قيمت خصوصا" در مقايسه با ساير توليدات غير اروپايي و متفرقه نيز همين آيتم ها ميباشد كه در صورتيكه بعد زمانى در تصميم گيريهاى اوليه مورد توجه قرار گيرد با صرفه جويي مستمرى كه در مصرف انرژى ايجاد مينمايند در دراز مدت بسيار بصرفه بوده و هزينه اضافه خريد آن نيز طى مدت زمانى مشخص با كاهش مصرف انرژى حاصل گرديده به بهترين نحو ممكن جبران ميگردد ضمن آنكه آشپزخانه نيز به تجهيزاتى پيشرفته و مقرون بصرفه و با عمرى طولانى مجهز گرديده است .

با اينحال تا به امروز در ايران بدليل هزينه تقريبا" كم مصرف انرژى اين مهم آنچنان مورد توجه قرار نميگرفت كه همزمان با افزايش جشمگير نرخ مصرف انرژى خصوصا" در قالب نمودارهاى تصاعدى مصرف انرژى در طى ساليان اخير سبب گشته است بيشتر بدان توجه شود و بيش از قبل در خريد تجهيزات محاسبه دقيق مصرف انرژى نيز ملاك تصميم گيريهاى اوليه قرار گيرد .

آموزش صحيح و اصولى به پرسنل ، استفاده اصولى از تجهيزات و ماشين آلات و برنامه ريزى هاى محاسبه شده در نوع استفاده از امكانات برقى و گازى مجموعه هاى غذايي و همچنين بستر سازى مناسب جهت آماده سازى محيط آشپزخانه ها نظير لوله كشى ها وانشعابات گاز و سيم كشى هاى مختلف تجهيزات برقى بر حسب ولتاژ هاى مورد نياز هر دستگاه و طراحى هوشمندانه مسيرهاى انتقال برق و نيز توجه به حجم مصرفى ماشين آلات وابسته به قدرت انتقال گاز در تعبيه محل هاى قرار گيرى ماشين آلات از جمله عوامل ثانويه مديريت مصرف انرژى در مجموعه هاى غذايى محسوب گرديده و در به حداقل رساندن هزينه هاى مصرفى پايان ماه يك مجموعه غذايي بينهايت تأثير گذار خواهد بود .دسته بندی : خدمات مرتبط

کلمات کلیدی : مدیریت مصرف انرژی


logo-samandehi
موتور جستجوگر خرید و فروش آنلاین

آیکون اینستاگرام ایمیل جیلیز دانلود اپلیکیشن
اینستاگرام ایمیل دانلود اپ