حذف اثرات كرونا از غذاهاى بيرون بر رستورانی

1399/01/28
اگر بخاطر خانه نشينى و استراحت بيش از حد در ايام قرنطينه خانگى ، بقدرى خسته شده ايد كه توان هيچگونه پخت و پزى را در منزل نداريد و يا حتى اگر به حدى با قحطى و كمبود مواد غذايى در منزل خود مواجه شده ايد كه ناچار هستيد از بيرون خوراك خود را تأمين كنيد اين نشان ميدهد كه شما به شانس اعتقاد زيادى داريد و همچنين فرصت كافى براى مطالعه و دنبال نمودن اخبار دنيا را نداريد ، با اينحال زياد نگران نباشيد چراكه غالبا" اتفاقات ناگوار كمتر به سراغ افراد خونسرد ميرود و شايد از اين نظر شانس به شما رو كرده باشد و خطر جدى شما را تهديد نكند ، با اينحال احتياط هميشه شرط عقل است و بهتر است مابقى مسير خود را به شانس و تقدير نسپاريد و كمى بيشتر از قبل حوصله بخرج دهيد و طبق اصولى كه در ذيل معرفى ميگردد با غذاى بيرون بر خود برخورد نماييد :

توجه داشته باشيد كه تنها يكى از روشهاى انتقال ويروس كرونا از طريق مواد غذايى ميباشد و بيشتر از آن بسته بندى و حواشى خود غذا ميباشد كه تهديد اصلى بحساب ميآيد و غالبا" نيز كمتر به آن پرداخته ميشود و كمتر مورد دقت نظر قرار ميگيرد و لذا لازم است بخوبى به آن توجه شود و مورد بازبينى جدى قرار گيرد. 

تحقيقات نشان ميدهد  بيشترين خطر انتقال ويروس كرونا در ارتباطات جانبى غذا و روشهاى سرو آن ميباشد نه خود غذا چراكه ويروس كرونا از طريق سيستم تنفسى به انسان منتقل ميشود نه سيستم گوارشى و لذا چنانچه به موارد حاشيه اى سفارشات غذاهاى بيرون بر خود دقت كافى را مينماييد به شما اطمينان ميدهيم احتمال خطر جدى انتقال ويروس كرونا از طريق خود غذا با رعايت اصولى بسيار سهل و آسان بسيار ضعيف تر از موارد حاشيه اى آن ميباشد بگونه ايكه حتى بتوان آنرا ناممكن ناميد و نگرانى پيرامون آن را به حداقل ممكن  رساند پس بهتر است اصل  تمركز خود را بر رعايت ساير مواردى كه در زير به شمايادآورى مينماييم نموده و طبق آن سلامت خود و اعضاى خانواده خود را تضمين كنيد :

١-از فروشنده هنگام سفارش غذا بخواهيد مبلغ فاكتور را از پشت تلفن به شما اعلام نمايد و درخواست نماييد شماره كارت بانكى خود را به شما بدهد كه از طريق اينترنت بانك وجه فاكتور خود را پرداخت نماييد و ريسك انتقال ويروس  از طريق تماس دست  با كارت بانكى و يا دستگاه پز بانكى فروشنده را به حداقل برسانيد.

٢- دست كم تنبلى را در خصوص اين يك آيتم مهم كنار بگذاريد و غذاى خود را در بيرون از ساختمان  در جنب درب ورودى ساختمان خود شخصا"  تحويل بگيريد و قبل از رسيدن پيك ، خود را به درب ساختمان رسانيده تا شاهد خروج اوليه غذا از داخل باكس موتورسيكلت باشيد و برخوردهاى ناشى از انتقال غذا از داخل باكس به داخل منزل خود را تا حدود بسيارى بهبود بخشيد و انجام محتاطانه آن را به خود محول نماييد .

٣- ترجيحا" از سفارش غذاهاى سرد و نپخته خوددارى نماييد و بيشتر سعى كنيد غذاهايى سفارش دهيد كه تحت حرارت زياد پخته شده باشد و يا در روغن كاملا" سرخ شده باشد و كاملا" برشته شده باشد .

٤- در منزل و ترجيحا" در داخل بالكن يا تراس خانه خود يك سبد يا يك كيف حمل بار دستى را به كيسه هاى پلاستيكى قابل استفاده مجدد اختصاص دهيد و كيسه هاى نايلونى خود را پس از هر بار خريد به داخل آن منتقل كنيد . اين روزها بدليل مخاطرات انتقال ويروس كرونا ناشى از  رعايت محتاطانه اصول بسته بندى ، مصرف كيسه هاى پلاستيكى به شدت افزايش يافته است ويك تهديد جدى براى طبيعت بحساب ميآيد درحاليكه همين كيسه هاى پلاستيكى در بدترين حالت حتى درصورت آلوده بودن به ويروس كرونا طى دو الى سه روز كاملا" از بين ميروند و براى مصارف مجدد دفع زباله داراى كاربرد ميباشند و در خوشبينانه ترين حالت حداقل  زباله هاى پلاستيكى كمترى وارد چرخه طبيعت ميگردد .

٥- از فروشنده بخواهيد سفارش شما را در دو پاكت جدا گانه بسته بندى نمايد بطوريكه اولين پاكت را در همان هنگام تحويل غذا در خارج از منزل از آن خارج نموده  و پاكت دوم را به داخل منزل خود وارد كنيد و پس از خارج نمودن ظروف حمل غذا آن را به داخل برگردانده بطوريكه سطح بيرونى كيسه بسمت داخل قرار بگيرد و آنگاه آنرا به  سبد كيسه هاى ذخيره خود منتقل نماييد  .

٦- از داخل پاكت اصلى ، سس هاى ساشه و يا ساير متعلقات غذا نظير قاشق و چنگال ، نى نوشيدنى ، پك هاى ادويه جات و بطرى يا قوطى نوشابه را خارج نموده و بيرون از ميز غذا داخل سينك شستشو قرار دهيد .

٧- غذا را از هر نوع بسته بندى خود خارج نموده و مستقيم وارد بشقاب نماييد و اگر به مايكرويو يا فر دسترسى داريد بمدت ٤٠ ثانيه جهت مايكرويو و بمدت ١٠ دقيقه جهت فر با دماى ١٥٠ درجه به غذا حرارت داده و سپس آن را به روى ميز منتقل كنيد و ميل نماييد .

٨- درصورتيكه مايكرويو يا فر در محل نداريد ، از قبل  يك قابلمه را تانيمه با آب پر كنيد و بگذاريد بجوش بيايد آنگاه يك سينى كم عرضتر از دهانه قابلمه در حين جوش آمدن آب بر روى دهانه قابلمه قرار دهيد و بشقاب غذا را بر روى آن قرار دهيد و يك درب قابلمه و يا يك بشقاب تو گود غير پلاستيكى و ترجيحا" چينى و يا بلورى بر روى غذا برعكس قرار دهيد و بگذاريد به مدت ١٥ دقيقه بشقاب غذا به همراه درب روى آن ، توسط بخار حاصل از آب جوش احاطه شده و پس از آن غذا را به سر ميز منتقل كنيد و آن را ميل نماييد .

٩- هرگز بسته بندى ها ، جعبه ها، نايلون ها و متعلقات سرو غذا را بر روى ميز صرف غذا قرار ندهيد و سعى كنيد بغير از بشقاب غذا و نمكدان و فلفل دان قبلى خود و ساير مواد غذايى كه از قبل داخل يخچالتان نگهدارى نموده ايد مواد غذايى جديد ديگرى در اطراف غذاى شما وجود نداشته باشد .

١٠-در همه حالات هنگام غذا خوردن و يا ميل نمودن مواد غذايى مختلف از قرار دادن گوشى موبايل يا سوئيچ اتومبيل در اطراف خود  خوددارى نماييد و اين دو مورد را ترجيحا" كمترين اصطكاك ممكن را با آنها داشته باشيد و در طول روز چندين نوبت آنها را با حوصله ضدعفونى و كاملا" تميز نماييد و توجه داشته باشيد بيشترين احتمال انتقال ويروس كرونا از طريق گوشى تلفن همراه و فيلتر سيگار ميباشد و لذا اگر سيگارى هستيد در بيرون منزل كه دستان شما در معرض انواع آلودگى ها ميباشد تحت هيچ شرايطى سيگار نكشيد اين تنها مورد استثنائى است كه حتى با وجود دستكش احتمال انتقال آن بيشتر از حالت بدون دستكش ميباشد و خطر انتقال آن بسيار جديست .

١١- ترجيحا" انواع نوشيدنى هاى دلخواه خود را از قبل تهيه نموده و پس از شستشو در يخچال قرار دهيد و هنگام صرف غذا از موجودى يخچال خود مصرف نماييد و درصورتيكه از قبل تهيه نكرده ايد حتما ابتدا قوطى و يابطرى آن را با مايع ضدعفونى كننده و يامايع ظرفشويى شستشو داده و سپس ميل نماييد .

١٢- ترجيحا" از سفارش سالاد هاى دست ساز و يا دسر هاى ليوانى و از قبل آماده شده خوددارى نماييد و در صورت تهيه حتما دست كم ٢ ساعت بيرون يخچال و يك شبانه روز كامل داخل يخچال در حالت منتقل شده به داخل كيسه فريزر نگهدارى و سپس ميل نماييد و از مصرف آنى چنين اقلام خوراكى جدا پرهيز نماييد .


دسته بندی : لاین گرم
منبع : وبسایت جیلیز (مرجع تجهیزات آشپزخانه های صنعتی)

کلمات کلیدی : ،تجهیزات آشپزخانه صنعتی ،رستوران ،کافی شاپ ،وبسایت جیلیز ،قرنطینه خانگی ،کرونا ،دلیوری غذا ،غذای بیرون بر ،صنعت رستورانداری ،صنعت غذا و نوشیدنی


logo-samandehi
موتور جستجوگر خرید و فروش آنلاین

آیکون اینستاگرام ایمیل جیلیز دانلود اپلیکیشن
اینستاگرام ایمیل دانلود اپ