خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 13,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 12,000,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 16,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 38,000,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 2,850,000 تومان  

محصول برند داخلی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 93,200,000 تومان  

محصول برند داخلی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 86,200,000 تومان  

محصول برند داخلی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 78,000,000 تومان  

محصول برند داخلی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 78,000,000 تومان  

محصول برند داخلی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 123,600,000 تومان  

محصول برند داخلی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 82,000,000 تومان  

محصول برند داخلی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 38,900,000 تومان  

محصول برند داخلی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 630,000,000 تومان  

محصول برند داخلی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 24,000,000 تومان  

محصول برند داخلی  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 18,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 14,500,000 تومان  

محصول آبسرد کن صنعتی فشاری / شیر دار  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 14,800,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 39,500,000 تومان  

محصول یخچال شوکیک ویترینی  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان فارس 
شهر شيراز  
قیمت 5,000,000 تومان  

12345logo-samandehi
موتور جستجوگر خرید و فروش آنلاین

آیکون اینستاگرام ایمیل جیلیز دانلود اپلیکیشن
اینستاگرام ایمیل دانلود اپ