خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول یخچال شوکیک ویترینی  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 18,000,000 تومان  

محصول یخچال شوکیک ویترینی  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 18,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر كاشان  
قیمت 11,000,000 تومان  

محصول اجاق گازهای شعله دار فردار /بدون فر  
ساخت ایران  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 12,700,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 16,900,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر شاهين شهر و ميمه  
قیمت 14,000,000 تومان  

محصول آبسرد کن صنعتی فشاری / شیر دار  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 8,500,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 8,250,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 4,000,000 تومان  

محصول اجاق گازهای شعله دار فردار /بدون فر  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان اصفهان 
شهر شهرضا  
قیمت 13,000,000 تومان  

محصول اجاق گازهای وگ رومیزی / پایه دار زمینی  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 4,800,000 تومان  

محصول اجاق گازهای شعله دار فردار /بدون فر  
ساخت ایتالیا  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 3,000,000 تومان  

محصول اجاق گازهای وگ رومیزی / پایه دار زمینی  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 11,100,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 7,000,000 تومان  

محصول اجاق گازهای وگ رومیزی / پایه دار زمینی  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 3,100,000 تومان  

محصول سرخ کن تحت فشار مرغ سوخاری/ هنی پنی  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 2,000,000 تومان  

محصول اجاق گازهای شعله دار فردار /بدون فر  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 15,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان اصفهان 
شهر اصفهان  
قیمت 5,500,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان اصفهان 
شهر گلپايگان  
قیمت 1,000,000 تومان  

محصول اجاق گازهای شعله دار فردار /بدون فر  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان اصفهان 
شهر شهرضا  
قیمت 11,000,000 تومان  

123456...>>logo-samandehi
موتور جستجوگر خرید و فروش آنلاین

آیکون اینستاگرام ایمیل جیلیز دانلود اپلیکیشن
اینستاگرام ایمیل دانلود اپ