خانه > لیست آگهی های تجهیزات ثبت شده کشوری

محصول

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 70,000,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 1,800,000 تومان  

محصول آبسرد کن صنعتی فشاری / شیر دار  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 12,500,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 18,500,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 26,000,000 تومان  

محصول یخچال شوکیک ویترینی  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 28,000,000 تومان  

محصول سرخ کن گازی / برقی / تک لگنه / دو لگنه  
ساخت ژاپن  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 7,200,000 تومان  

محصول فريزر ایستاده / زیرکانتری / صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 10,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 15,800,000 تومان  

محصول اجاق گازهای شعله دار فردار /بدون فر  
ساخت نامشخص  
وضعیت آکبند/ کارنکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 6,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 29,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 25,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 23,000,000 تومان  

محصول يخچال ایستاده / زیرکانتری/صفحه کاری  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 10,000,000 تومان  

محصول برند داخلی  
ساخت ایران  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 38,000,000 تومان  

محصول اجاق گازهای شعله دار فردار /بدون فر  
ساخت ایران  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 1,350,000 تومان  

محصول سایر برندها  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 91,000,000 تومان  

محصول سایر برندها  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 50,000,000 تومان  

محصول يخساز قالبی / پودری / پولکی  
ساخت نامشخص  
وضعیت در حد نو  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 33,000,000 تومان  

محصول کباب پز ذغالی / شعله دار گازی / ریلی چرخان  
ساخت نامشخص  
وضعیت کارکرده  
استان البرز 
شهر كرج  
قیمت 8,000,000 تومان  

12345logo-samandehi
موتور جستجوگر خرید و فروش آنلاین

آیکون اینستاگرام ایمیل جیلیز دانلود اپلیکیشن
اینستاگرام ایمیل دانلود اپ