فر پیتزا GAM International

وضعیت آکبند/کار نکرده
فنی سالم
118,170,000 تومان

یخچال فریزر میز کار ، یخچال فالوده

وضعیت در حد نو
فنی سالم
6,500,000 تومان

دستگاه اسپرسو لاسپازیاله s2

وضعیت در حد نو
فنی سالم
20,000,000 تومان

فر پیتزا صندوقی آجری با پایه

وضعیت در حد نو
فنی سالم
3,500,000 تومان

اسپرسو گاستروبک اسیاب دار+اسپرسو

وضعیت در حد نو
فنی سالم
50,000,000 تومان